võrguteenuste tariifide analüüs

Võrguteenuse tariifide analüüs

Kui elektrienergia tariifid muutusid kõigile klientidele juba alates  1. jaanuarist 2013.a. vabalt kaubeldavaks, siis võrguteenuse tariifid on jätkuvalt monopoolsed ja neid reguleerib ka edaspidi Konkurentsiamet.

Samas oleme just võrguteenuse tariife analüüsides avastanud kõige suuremad võimalikud kokkuhoiukohad.