electric towers

Väliselektrivõrkude projekteerimine

Vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele tuleb enne elektrisüsteemi ehitust või renoveerimist koostada projekt ehk projekteerida elektrisüsteem.

Pakume madalpinge- ja keskpingevõrkude projekteerimise teenust.

Teeme koostööd ettevõtetega, kes omavad Majandustegevuse registris vajalikke pädevusi elektrivõrkude projekteerimiseks.

Projektide kooskõlastamine erinevates ametiasutustes on ka väga oluline osa projektist ja selle töö on paljud kliendid meile usaldanud.