energia ja resurssiaudit

Energia- ja ressursiauditid

Pakume tootmisettevõtetele nii energia- kui ressursiauditite teostamist eesmärgiga kaardistada ettevõttes energiasäästu võimaldavad kohad hoonetes ja ressursisäästu võimalused tootmisprotsessi(de)s.