Uudised

Kui eelmises päikeseelektrijaama puudutavas blogiloos rääkisime päikeseelektijaama projektist üldisemalt, siis selles ja järgmistes sama teemat puudutavates lugudes lähme konkreetsemaks.

Üks küllaltki oluline komponent päikeseelektrijaama rajamisel nii rahalises kui ajalises plaanis on jaama liitumisühendus elektrivõrguga. Seda muidugi juhul kui jaam hakkab tootma elektrit elektrivõrku. Kui hakatakse tootma ainult oma tarbeks, ei tule elektrivõrguga liitumisega arvestada.

Ühel projektil, mille arendamisega BestEnergy OÜ tegeleb, on kätte jõudnud liitumistaotluse esitamine Elektrilevile. Võimsus, millega liitumist taotleme, jääb suurusjärku 1000 kW.

Kui näiteks tuuleelektrijaamade liitumine elektrivõrguga on nii Elektrilevis kui Eleringis suhteliselt hästi standardiseeritud protsess ja liituja teab suuresti ette, mida oodata on, siis suuremate päikeseelektrijaamade liitumine elektrivõrguga on uus ka võrguettevõtjate jaoks ning ka meil on täna suhteliselt raske hinnata, millise tulemuse meie poolt esitatud liitumistaotlus Elektrilevi poolt saab. Kuigi kõik endapoolsed eeluuringud näitavad, et kavandatava päikeseelektijaama asukoht peaks elektrivõrgu suhtes olema igati sobiv, siis kas see nii ka Elektrilevi meelest on, selgub lähema mõne kuu jooksul.

Kui oleme esimese liitumistaotluse menetlemise Elektrilevis heade tulemustega ära teinud, oleme antud teemal valmis nõu andma ka kõigile teistele huvilistele.